Aantal Nederlandse biologische boeren groeit in 2016 met ruim 12%

Aantal Nederlandse biologische boeren groeit in 2016 met ruim 12%

In 2016 groeide voor het eerst sinds 2010 het aantal geregistreerde biologische boerenbedrijven harder dan het aantal biologische handels- en verwerkingsbedrijven.  Er zijn nu 1831 boerenbedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole. Door de krapte in het aanbod van biologische grondstoffen groeide het aantal handelsbedrijven langzamer, met 10 % naar 2.586.

De nieuw geregistreerde boerenbedrijven mogen pas na de verplichte omschakelperiode van twee jaar hun producten als biologisch leveren. Miriam van Bree, manager Bionext: “Het is zaak dat al deze bedrijven de omschakelperiode van twee jaar goed doorlopen. In heel Europa  groeit de vraag naar biologische producten en we hebben de nieuwe bio-boeren hard nodig om aan die vraag te voldoen.“

Stimuleer biologisch

Steeds meer provincies kiezen ervoor om biologische landbouw te stimuleren. Zo gaan de drie noordelijke provincies samen onderzoek doen naar het effect van biologische landbouw op de economie, de voedselproductie, het milieu en het landschap. Groningen heeft daarnaast al een uitgebreid stimuleringsprogramma biologische landbouw.

Bionext ziet een prominente rol voor provincies als het gaat om het stimuleren van biologische landbouw door het organiseren van omschakelprojecten. Boeren kunnen hierbij  via een introductiecursus kennismaken met biologisch, in een keukentafelgesprek met een expert doorpraten over financiële en bedrijfsmatige aspecten. Ook kunnen ze al hun vragen kwijt bij ‘boerenbuddies’:  een ervaren bio-boer fungeert hierbij als vraagbaak.

Schone producten

Met de groei van het biologisch landbouwareaal wordt de druk op het milieu in Nederland vanuit de landbouw kleiner. Een biologische boer werkt in harmonie met de natuur en grondgebonden. Hierbij worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook zit er een grens aan het aantal dieren per hectare. Er mag nooit meer mest geproduceerd worden dan dat er nodig is voor het biologische land. Ook is de biodiversiteit op biologische bedrijven 25 % hoger dan op gangbare boerenbedrijven.  Van Bree: “De natuurinclusieve benadering van biologische boeren voorkomt problemen met fosfaatoverschotten, met nitraat in het drinkwater of met gifresten op producten.  Het is de landbouw van de toekomst, zeker in Nederland waar de grenzen wat betreft intensivering van landbouw bereikt zijn.”


Onze video's