Biologische boeren helpen de vogels

Biologische boeren helpen de vogels

Natuur en biologische landbouw passen erg goed bij elkaar. Waar mogelijk helpt de teler de natuur een handje, bijvoorbeeld met nestgelegenheid en houtwallen voor vogels en andere nuttige dieren. Daar wordt het landschap ook nog eens aantrekkelijker van.

Op Terschelling werkt een biologische boer aan een nog mooiere polder voor een rijk vogelleven. En met een heerlijke kaas als bonus. De weidevogels op Terschelling hebben het goed: niet alleen een mooie, ruim duizend hectare grote polder om in te broeden, maar ook het nabij gelegen wad dat ze volop voedsel biedt. Grote aantallen scholeksters, grutto’s en tureluurs vinden hier alles wat ze nodig hebben. Maar net als elders in Nederland loopt de polder op Terschelling het gevaar stil en kaal te worden. Bloemrijke weiden dreigen omgeploegd te worden tot monotone grasakkers, waar vogels geen voedsel en veiligheid kunnen vinden. Een resultaat van steeds verder gaande schaalvergroting en intensivering van de melkveehouderij. Maar het kan ook anders!

Er is een project gestart waarbij boeren, kaasfabriek, een goede-doelen instelling en een vogelbeschermingsorganisatie samenwerken om de toekomst van weidevogels veilig te stellen. Er komt meer bloemrijk grasland, de polder wordt natter gemaakt en op sommige plaatsen worden kleine stukjes weiland in het voorjaar onder water gezet. Om de kuikens de kans te geven ongestoord groot te groeien, wordt in grote delen van de polder het gras pas na 15 juni gemaaid.

Een grote groep boeren op Terschelling is gemotiveerd om zich in te zetten voor de poldernatuur. Maar ze moeten natuurlijk wel een fatsoenlijk inkomen kunnen blijven verdienen. Weidevogelboer Egbert Zorgdrager is een enthousiast voortrekker van het project en legt uit hoe dat gerealiseerd kan worden. "Ik ben een biologische boer en ik zet me in voor weidevogels. De melk die mijn koeien geven gaat naar de plaatselijke kaasfabriek, die er biologische kaas van maakt. Voor mijn melk krijg ik een iets hogere prijs dan reguliere boeren. Ik zie het zo: ik produceer niet alleen melk, maar ook weidevogels!"

Volgens Egbert is Terschelling ‘the place to be’. "De combinatie van polder en wad, weidevogels en wadvogels maakt het eiland uniek. Ik kwam al vroeg tot het besef dat de natuur op Terschelling heel bijzonder is en daarom boer ik al dertig jaar heel bewust. Niet alleen met aandacht voor de natuur, ook voor de koeien. Vandaar dat ik biologisch boer." Dat betekent dat hij geen kunstmest gebruikt maar alleen dierlijke mest; de koeien worden vooral gras maar af en toe ook biologisch brokvoer gevoederd en ze krijgen haast geen medicijnen. Ook moeten de koeien, om aan het predicaat ‘biologisch’ te voldoen, zo vaak als mogelijk buiten kunnen. ; die van Egbert staan jaarlijks minstens 200 dagen met hun poten in het gras.


Onze video's