Veel boeren schakelen om naar biologisch

Veel boeren schakelen om naar biologisch

In het eerste kwartaal 2016 hebben al 108 nieuwe landbouwbedrijven zich geregistreerd bij Skal Biocontrole. Dit is een hoog aantal, vergeleken met de 136 aanmeldingen van heel 2015.

In het eerste kwartaal 2016 hebben al 108 nieuwe landbouwbedrijven zich geregistreerd bij Skal Biocontrole. Dit is een hoog aantal, vergeleken met de 136 aanmeldingen van heel 2015. De stijging is vooral te verklaren door de sterke toename van het aantal melkveehouders dat zich bij Skal aanmeldt. Bionext is blij met deze stijging, er is grote behoefte aan meer biologische boeren en telers, de vraag groeit de afgelopen jaren veel sterker dan de productie.

Toename nieuwe melkveehouders
Steeds meer melkveehouders tonen interesse in een biologische bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2016 hebben al 60 melkveehouders zich geregistreerd bij Skal voor omschakeling. Dit is meer dan in heel 2015; toen zijn 49 melkveehouders met het omschakelproces naar biologische melkveehouderij begonnen. De omschakelperiode voor grasland is twee jaar, de omschakelperiode voor vee is een half jaar. Vanaf de startdatum van omschakeling van de percelen moet de veehouder voldoen aan alle bio-regelgeving voor het grasland. Wanneer de melkveehouder kan voldoen aan de biologische regelgeving voor de runderen (o.a. diervoeding, percentages 'in omschakeling naar biologisch' voer) dan kan hij het vee gaan omschakelen. In de praktijk is dit meestal een jaar ná aanmelding van de percelen.

De melkveehouders worden door Skal gecertificeerd na de omschakelperiode van het vee. Na certificatie mogen ze hun melk als biologisch gaan verkopen.


Onze video's