Partners

VBP
VBP

BioNederland, Vereniging van Biologische Producenten en Handel gelooft dat biologisch de norm moet zijn voor duurzame, transparante en eerlijke voedselketens voor een gezonde toekomst voor mens, dier, plant en planeet. Door het verbinden, ondersteunen, inspireren en stimuleren van de biologische verwerkers en de handel en door samen te werken met ketenpartners en stakeholders werkt BioNederland aan het bereiken van dat doel. BioNederland behartigt de belangen op sectoraal niveau op de thema’s marketing, communicatie, educatie, relatiebeheer, ketenmanagement, kwaliteitsmanagement en wetgeving. BioNederland is aangesloten bij Bionext.